HOLDNINGER2019-01-18T11:28:40+01:00

HOLDNINGER

Vi har nogle helt klare holdning og principper for vores virksomhed. Vores tilgang er altid, at kan vi gøre produktet bedre – gør vi det. Ligeledes kigger vi også på, om produktet kan gøres mere tilgængeligt for vores kunder, således den samlede kvalitet fra start til produktet er brugt, bliver størst muligt.

Vi har indrettet vores virksomhed på landet, og arbejder hele tiden med at belaste miljøet mindst muligt.

  • Spildevand:
    Vi udleder f.eks. ikke spildevand, dette bliver renset og fordampet i lukket pileanlæg.
  • Varme:
    Vi bruger træflis til varme og varmt vand, alt træ kommer fra ejendommen.
  • El:  
    Vi har så meget skov tilknyttet ejendommen, at vi er C02 neutrale vedrørende elforbrug.

Læs mere om vores holdninger ved at klikke på overskriften